31η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική

Τακτική συνεδρίαση 31η του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική

θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικύρωση Πρακτικών 19ης και 20ης Συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

 2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος για το έργο: “Προστασία, ∆ιαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας“, συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)

 3. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Ιλίου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 1.116.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

 4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Πετρούπολης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

 5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Κυθήρων για κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ“, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)

6. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Πειραιά για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
7. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ

285/Α ́/19-12-2001) «Τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 1. Έγκριση προσθήκης φωτεινών σηματοδοτών και λήψης μέτρων απαγόρευσης αναστροφής στον κόμβο Λ. Αθηνών Γοργοποτάμου Σιμωνίδου, στα όρια των ∆ήμων Περιστερίου και Αιγάλεω.

  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Λάσκαρη Κρασοπούλου)

 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:

  «Σταθμός Μετεπιβίβασης Συγγρού Φιξ».

  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) .. Αίγινας» του ∆ήμου Αίγινας.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της βιομηχανίας ρητινών Μεγάρων με επωνυμία «Αν. Φάνης Α.Ε», που λειτουργεί στο 38οχλμ Ν.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου, στο ∆ήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

12.Γνωμοδότηση επί της μελέτης για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου «Προστασία και Επισκευή Κρηπιδωμάτων και Μόλων Λιμένα Σπετσών».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Ναυπηγείο κατασκευής, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης και διάλυσης πλοίων και σκαφών της εταιρίας ΝΙΚΗΤΑΣ ΨΥΧΑΛΗΣ Ε.Π.Επου λειτουργεί στη θέση Λεωφόρος ∆ημοκρατίας 122Α, ∆ήμος Περάματος της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για