32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 07.11.2017

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 07.11.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη του Δήμου Ελευσίνας στο Παγκόσμιο Δίκτυο «Πόλεων Μάθησης» της UNESCO καθώς και την συμμετοχή του στη Συνάντηση εργασίας στο Δήμο Λάρισας.

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της πρότασης σημειακής τροποποίησης – επέκτασης του ισχύοντος Γ.Π.Σ. Μαγούλας, (ΦΕΚ 310/Δ/1997), της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386, περιοχής Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας».

 4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ««Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386, περιοχής Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας», καθώς και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας μετά του αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

 5. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της αξίας αγοράς του οικοπέδου στο Ο.Τ. 185 μετά των επικειμένων του, ιδιοκτησίας ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ κ.λ.π., που βρίσκεται επί της οδού Δήμητρος της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α., επί της οδού Κουγιουμτζόγλου 86 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συντελεστών επιβαλλόμενων τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018.

 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

 9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων υπηρεσίας ύδρευσης για το οικονομικό έτος 2018.

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Νεκροταφείου οικονομικού έτους 2018.

 2. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή τέλους καθαριότητας και φωτισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

 4. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση της εταιρείας ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

 5. Ανατροπή δεσμευμένης πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 458/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,(περί επιπρόσθετης επιχορήγησης της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) κατά 30.000,00 €.

 6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 458/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος επιπρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών φωτισμού, θέρμανσης (φυσικό αέριο) τηλεφωνίας κ.λ.π. των αντίστοιχων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017.

 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο 2ο Λύκειο Ελευσίνας (Πυρουνάκειο) για την λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου, στον Σύλλογο Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας- Ειδυλλίας.

 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, για τις ανάγκες επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΑΙΔΗΛΑΤΟ».

 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας και στο CineDoc Elefsinaγια το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Ελευσίνας.

 13. Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών στις Δ.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας.

 14. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Περιβαλλοντική Ακαδημία».

 15. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Μίσθωση Ξύλινων οικίσκων» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της δράσης του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

 16. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Επισκέψεις Μαθητών στο Πάρκο Κυκλοφορικής Αγωγής».

 17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 440/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 18. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Σεπτεμβρίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 19. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας εξαήμερης εκπαίδευσης (3 ημέρες για τα δύο ληξιαρχεία και 3 ημέρες για το Δημοτολόγιο) του προσωπικού των δύο Ληξιαρχείων των Δ.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας καθώς και του Δημοτολογίου Ελευσίνας σχετικά με το Μητρώο Πολιτών.

 20. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάνης για υπηρεσίες ελέγχου συστήματος συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 ενόψει της επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης του Δήμου Ελευσίνας.

 21. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008 από τον φορέα πιστοποίησης.

 22. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συμμετοχής του Δήμου στην πρώτη συνάντηση εργασιών (kickoff Meeting) των εταίρων στην Καλαβρία της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο «Michelangelo: Ensuring School and Reducing Early School Leaving through Fine Arts» με κωδικό αριθμό: 2017-1-ΕL01-ΚΑ201-036177»

 23. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου για το άνοιγμα και την χρήση του Web banking της Τράπεζας ALPHA BANK.

 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 25. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δ.Ε. Μαγούλας.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για