32η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.12.2018

32η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.12.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 19-12-2018, ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00, στην 32η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

   Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Β. Έκτακτα θέματα

   Γ. Τακτικά θέματα

 1. Αιτιολόγηση του προσδιορισθέντος τιμήματος αγοράς των δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας κας Ευδοκίας Καλαμάρο δια της υπ΄αρ. 690/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, κατόπιν υποβολής της υπ’ αρ 18/2018 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 1. Επανυποβολή για λήψη απόφασης του υπ’ αρ. 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 31ης συνεδρίασης του ΔΣ Κηφισιάς, σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου της Δημοτικής Επιχείρησης «Μένανδρος Α.Ε.», κατόπιν προσκόμισης νεότερου στοιχείου, ήτοι της προβλεπόμενης εκ του άρθρου 253 του Ν. 3463/2006 οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.

 1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018.

 1. Επί της 72/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Δρόσου, στη συμβολή της με τις οδούς Αυγής και Αηδόνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της 73/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Αταλάντης, στη συμβολή της με την οδό Ζεφύρου στην Κηφισιά».

 1. Επί της 74/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Αιγιδών, στην συμβολή της με την οδό Σενέκα στην Κηφισιά».

 1. Επί της 80/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητας Ν. Ερυθραίας, η οποία αφορά: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην διασταύρωση των οδών Τατοΐου 37 & Κολοκοτρώνη στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 81/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητας Ν. Ερυθραίας, η οποία αφορά: «Μετατροπή των οδών Έλσας Βεργή και Κάρολου Κουν σε δρόμους Ήπιας Κυκλοφορίας στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 82/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητας Ν. Ερυθραίας που αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Ν. Πλαστήρα στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 83/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητας Ν. Ερυθραίας που αφορά: «Σήμανση αναγγελίας κινδύνου επί της οδού Παλαιολόγου στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της 87/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης που αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Ωκεανίδων στην Εκάλη».

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση λιανικού εμπορίου (πρατήριο γάλακτος – γαλακτοκομικών προϊόντων τυποποιημένων ειδών / παντοπωλείο – πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής) επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 270, Ο.Τ. 219, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια – σνακ μπαρ) επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 232 και Κασσαβέτη (β’ όροφος), Κηφισιά.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Καφεντζή Χαρίλαου.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Κέζα Μαρίας – Χριστίνας.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Πηνιαλίδη Αλέξανδρου.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Φωτοπούλου Γεωργίας.

 1. Ανάκληση πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στα Ο.Τ. 3 και Ο.Τ. 4 της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής Μ2/2011 της Π.Ε. “ΒΙΠΑ” του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Ακύρωση – διαγραφή εσόδων που βεβαιώθηκαν κατόπιν αρχικών και μεταγενέστερων πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, βάσει του ν.1337/83 όπως ισχύει και του άρθρου 142 ν.4495/17, κατόπιν ανάκλησης αυτών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Έγκριση τιμής μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, που καθορίστηκε από την Επιτροπή Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, για την ιδιοκτησία με ΚΑ: 0502015 στο Ο.Τ. 310 της περιοχής «Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης – Κατσαφαρέικα» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ του Ο.Τ. 9 της περιοχής υπόλοιπο Αγίας Κυριακής.

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2017».

 1. Κατανομή Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ Δ΄ δόση 2018, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.688,23 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 612,40 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 357,33 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφές των παραβάσεων ΚΟΚ ετών 2008 και 2009.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 682,36 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 485,99 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   του Δημοτικού Συμβουλίου

   ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΑΠΑΚΗ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για