33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.11.2018

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.11.2018

​ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  33η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Αθανασίου Διάκου Δ.Ε. Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας»
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
3. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέου χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελίων Δ.Ε. Ελευσίνας»
4. Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιάσκο Δημήτριο για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Λήψη απόφασης για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2019.
6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση της δαπάνης με τίτλο: «Συνδρομές σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα» και συγκεκριμένα για συνδρομή στην εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 744,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων Δήμου μας στο πρώτο θεματικό Συνέδριο ΚΕΠ Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγιών Πόλεων.
8. Απαλλαγή από προσαυξήσεις (κωδ. Οφειλέτη 1976).
9. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δ.Ε. Μαγούλας.
10. Επί αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας για παραχώρηση της Πλατείας Ηρώων.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για