33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.11.2017

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.11.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

 2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 και της έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 3. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή.

 4. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 5. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».

 6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.

 7. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

 8. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή καλής λειτουργίας και εποπτείας λαϊκών αγορών, πλανοδίου εμπορίου& περιπτέρων.

 9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Εκτιμητική Επιτροπή για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων ( κινητών ή ακινήτων) του Δήμου.

 10. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων

(κινητών ή ακινήτων) του Δήμου (αρ. 1 του ΠΔ. 270/81).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας υαλοπινάκων και αναλωσίμων αυτών για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων (βανδαλισμοί κλπ).

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργασίας για την Συντήρηση & Επισκευή Ταχογράφων Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργασίας «Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα DogsVoice».

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της Υπηρεσίας του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2017 & 2018.

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας κουρτινών, περσίδων, τεντών, ρολών, μεμβρανών ηλιοπροστασίας κλπ. του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας για την εκτύπωση αφισών της εκδήλωσης ενάντια στη βία των γυναικών, που θα πραγματοποιήσει το Γραφείο Ισότητας των Φύλων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου.

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού για το ο.ε. 2017.

 5. Λήψη απόφασης για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2018.

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών της αναπληρωμένης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2017.

 8. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Grand Serai στα Ιωάννινα.

 9. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου σε Ημερίδα που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες του Βελγίου σύμφωνα με πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο κοινοτικής υποστήριξης εφαρμογής των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1022/16-11-2017 απόφασης Δημάρχου.

 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό της υπόθεσης της προσφυγής της εταιρείας «Μ.Α.Χ.Ο. Group S.A.», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό έξι (6) αιτήσεων αναιρέσεως της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 12. Επί αιτήματος της «Δημοτικής Α.Ε. Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας – Eleusis 2021» για παραχώρηση χρήσης αδόμητου οικοπέδου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου.

 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αιθουσών του Γυμνασίου – Λυκείου Μαγούλας για την πραγματοποίηση προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Ακαδημίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 14. Λήψη απόφασης για απαλλαγή από προσαυξήσεις.

 15. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού σε δημότη.

 16. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Β.Ε.Τ.Ε.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για