34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.11.2018

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.11.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 86/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 2. Έγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Ελευσίνας.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Οκτωβρίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 4. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το έργο: «Αποκατάσταση για Πολιτιστικές χρήσεις των Διατηρητέων Κτιρίων των Οικισμών Εργατικών κατοικιών Ελευσίνα ΙV και Ελευσίνα V».

 5. Επί αιτήματος Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 για επέκταση παραχώρησης στο παλαιό κτίριο Ο.Σ.Ε και τον περιβάλλοντα χώρο.

 6. Επί αιτήματος Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 για παραχώρηση χώρου (αποθήκης) στο κτίριο της Ελαιουργικής.

 7. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της ΕΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού στην θέση «ΚΑΜΙΝΙ ΜΟΙΡΑ».

 8. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για το κέντρο αποθήκευσης και διανομής ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗ στην εκτός περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού 25ης Μαρτίου στην θέση «ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ».

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της επιχείρησης «ΠΑΦΙΛΗ ΙΚΕ» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού στην θέση «ΛΟΥΤΣΑ».

 2. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και αντικατάστασή του.

 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για