34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Ελευσίνας.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                   ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για