35η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.02.11.2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος 1.

Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου ο.ε. 2022.

2. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου ο.ε. 2022.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρμόδια Αντιδ/χος κα Στέλλα Κάβουρα Σερεμέτη

  1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 26/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.
  2. ΝΟΜΙΚΑ
  3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλαν τριάντα (30) εργαζόμενοι του Δήμου Ελευσίνας (Δακούτρος κ.λ.π.) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας, προκειμένου να ρυθμιστεί η κατάσταση της εργασιακής τους σχέσης (ΓΑΚ 4822/2022).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για