35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την Τρ. 26-9-23 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1.: Λήψη απόφασης για την αποδοχή της προσφοράς από την εταιρεία «ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.» για την αγορά ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Κανελλοπούλου, Ωκεανιδών και Βάρναλη (πρώην εργοστάσιο ΚΡΟΝΟΣ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Αργύριου Οικονόμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου.

ΘΕΜΑ 2.: Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και να καταθέσει έξι (6) εφέσεις κατά της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» αναφορικά με θέματα δημοτικής φορολογίας.

ΘΕΜΑ 3.: Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Μαγαλιού για να καταθέσει δικόγραφο Παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την υπ’ αριθμ. καταθ. Ε.765/2023 Αίτηση Ακύρωσης του κ. Αντωνίου Κ.Μιλόβα.

ΘΕΜΑ 4.: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 5.: Έγκριση παράτασης περαίωσης κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων στο Ο.Τ. 41Ε».

ΘΕΜΑ 6.: Έγκριση παράτασης περαίωσης κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων και χώρων στάθμευσης περιμετρικά του Ο.Τ. 41Α».

ΘΕΜΑ 7.: Έγκριση 1ης παράτασης κατασκευής του έργου: «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 8.: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και Αλλαγή Χρήσης σε Χώρο Πολιτιστικών Λειτουργιών – Κτίρια 1&2».

ΘΕΜΑ 9.: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων στον πεζόδρομο της Γ.Παύλου& τμήματος της οδού Παγκάλου για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων».

ΘΕΜΑ 10.: Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνας 2ου τριμήνου ο.ε. 2023.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για