35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017και ώρα21:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2021».

 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Οκτωβρίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Διάθεση hot dog, ρακόμελου, τσίπουρου και μπύρας (βαρέλι)» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της δράσης του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

 4. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή.

 5. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».

 6. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Εκτιμητική Επιτροπή για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων ( κινητών ή ακινήτων) του Δήμου.

 7. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων

(κινητών ή ακινήτων) του Δήμου (αρ. 1 του ΠΔ. 270/81).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας επέκτασης Free WiFi Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας Οικοδομικών Υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ελευσίνας και Δ.Ε. Μαγούλας (δομικά υλικά, σίδηροι, χρώματα, ξυλεία ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.)

 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη και Γεωργίου Τριαλώνη για την εκδίκαση εννέα προσφυγών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών.

 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη και Γεωργίου Τριαλώνη για την εκδίκαση της υπόθεσης προσφυγής – αγωγής του Σπυρίδωνα και Αθανασίου Στάμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρων Γυμνασίου/Λυκείου Μαγούλας για τις δράσεις της Κ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για