36η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την 6-9-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ««Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για