36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.12.2018

36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.12.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην  36η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67του Ν. 3852/10καλείστε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018και ώρα21:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ελευσίνας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για