37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.12.2018

37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.12.2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 37ηέκτακτη συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67παρ. 5 του Ν. 3852/10 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74παρ. 5 του Ν. 4555/18καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση

την Πέμπτη 6Δεκεμβρίου  2018και ώρα19:00στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία κρίνεται ότι έχουντον κατεπείγονταχαρακτήραδεδομένης της επικείμενης λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς εν όψει των εορτών.

 

  1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση περί «Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς δήμου Ελευσίνας και του κανονισμού αυτής» με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

  2. Λήψη απόφασης για την λειτουργία Χριστουγεννιάτικης  αγοράς Δήμου Ελευσίνας  και του κανονισμού αυτής.

  3. Λήψη απόφασης για την συζήτηση περί αδειοδότησης επαγγελματιών στην Χριστουγεννιάτικη αγορά Δήμου Ελευσίνας, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

  4. Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση επαγγελματιών στην Χριστουγεννιάτικη αγορά Δήμου Ελευσίνας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για