37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.12.2017

37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.12.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την πρώτη αξιολόγηση της «Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης » από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε.

 2. Αντικατάσταση τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 3. Αποδοχή παραίτησης της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : « Eνιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 4. Αντικατάσταση τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 5. Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 6. Αποδοχή παραίτησης της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 7. Αντικατάσταση τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 8. Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 1. Eγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Νοεμβρίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης « Δημιουργική επανάχρηση κτιρίου του πρώην εργοστασίου ΙΡΙΣ στο Ο.Τ. 41Ε του Δήμου Ελευσίνας» στον άξονα προτεραιότητας 03 του ΕΠΑΝΕΚ.

 4. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον της χρηματοδότησης ποσού, της πράξης « Δημιουργική επανάχρηση κτιρίου του πρώην εργοστασίου ΙΡΙΣ στο Ο.Τ. 41Ε του Δήμου Ελευσίνας» στον άξονα προτεραιότητας 03 του ΕΠΑΝΕΚ.

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας « Λοιπές παροχές (γάλα) 2017-2018 του Δήμου Ελευσίνας.

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας για « Εργασίες συντήρησης – επισκευής και προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, των οχημάτων, δικύκλων, μηχανημάτων έργου και μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ελευσίνας ( περιλαμβάνονται εργασίες και προμήθειες των απαραίτητων ανταλλακτικών για φανοποιεία, επισκευές ελαστικών, ταχογράφων κλπ.)».

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας Συνδρομών σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της υπηρεσίας « Λοιπές συνδρομές – συνδρομές internet».

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 10. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης για την αξιολόγηση των Δομών του Δήμου Ελευσίνας με την εταιρεία «Στέλιος Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.

 11. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: « Yδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Άνω Ελευσίνας».

 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οχημάτων της ιδιοκτησίας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, επί της αγροτικής οδού στην θέση «ΡΕΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ».

 13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Πλούτωνος 26 στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας.

 14. Λήψη απόφασης για την κατανομή Δ’ Δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας.

 15. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορά σε μισθοδοσία υπαλλήλων του Δήμου Ελευσίνας.

 16. Λήψη απόφασης για την διαγραφή τιμολογίου από την οικονομική διαχείριση του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης της εργασίας με τίτλο: « Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων της υπηρεσίας και ειδικά τις εργασίες επισκευής συντήρησης και φανοποιείας των οχημάτων , δικύκλων, μηχανημάτων έργου & μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων της υπηρεσίας, ομάδα Α1, συνολικής δαπάνης 269.999,89 €».

 2. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας (κατόπιν αιτημάτων δημοτών)

 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρων του 8ου & 9ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας για την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ.

 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο Ελαιουργείο στην κα. Μάρω Μιχαλακάκου – Εικαστικό-.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για