37η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την 06-09-2023 και ώρα 19:45

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2. Επί της υπ’αρ. 87/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση των οδών Θεμιστοκλέους (σε όλο το μήκος της), Εσπέρου (στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Χελιδονούς) και Πλειάδων (στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Αριστείδου) στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Βλάχου – Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για την υποβολή της πρότασης συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Βλάχου – Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση των δομών παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικού φαρμακείου, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ.: 2578/03—08-2023 τροποποίηση της πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή

ΘΕΜΑ 7. Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 215, παιδικός σταθμός (Bloom ) του Δήμου Κηφισιάς .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8. Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Λ. Κηφισιάς 220, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΠ Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση υδρομετρητή ΕΥΔΑΠ για τις ανάγκες των κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ. 80 της Δ.Ε. Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2021».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς» με πρόβλεψη αναθεώρησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κοινόχρηστων χώρων Δήμου» με αναθεώρηση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 13. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων με τη διαδικασία της εκποίησης (διενέργεια φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 14. Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 26158/27-06-2023 ένστασης – αίτησης κατά της υπ΄αρ. 219/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 15. Επί της υπ’αρ. 83/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας, εντός του ΟΤ 344, επί της οδού Λ. Κηφισίας της δημοτικής ενότητας Κηφισιάς σε συμμόρφωση της υπ’αρ. 14310/2005 δικαστικής απόφασης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

ΘΕΜΑ 16. Μετατροπή χώρου διαδοχικής ταφής σε τάφο «τιμής ένεκεν».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για