38η Έκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

  1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησία ακινήτων Μιλόβα Αντωνίου επί του Ο.Τ.1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
  2. Λήψη απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησία ακινήτων Μιλόβα Αντωνίου επί του Ο.Τ.1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για