38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.12.2017

38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.12.2017

​ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  38η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το 3ο τρίμηνο 2017.
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2018.
3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Νοεμβρίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
5. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας «Ανταλλακτικών – Ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας».
7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη δημιουργίας Website για την προβολή του προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο «Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts» με κωδικό αριθμό: 2017-1-ΕL01-KA201-036177»
8. Έγκριση και παραλαβή της Α’ Φάσης της μελέτης: «Μελέτη Ενοποίησης και ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων με στοιχεία αστικής ανάπλασης»
9. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό έντεκα (11) προσφυγών της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
11. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας αμφιθέατρου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας  για την πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του 6ου Νηπιαγωγείου Ελευσίνας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ  Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για