39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 30.12.19

39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 30.12.19

«Πρόσκληση στην 39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2020. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)

ΤΕΧΝΙΚΑ –Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας» (εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2017» (εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή σταμπωτών δαπέδων τεσσάρων οδών στην Άνω Ελευσίνα (Αθ. Διάκου, Ραιδεστού, Σινασσού, Αλ. Παναγούλη)» (εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από πλημμύρα στη Δ.Ε. Μαγούλας» (εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή νέου χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελίων της Δ.Ε. Ελευσίνας» (εισηγητής κ. Βραχάλης)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος

 1. Λήψη απόφασης για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2020. (εισηγητής κ. Κουρούνης)

ΝΟΜΙΚΑ –Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιωτούλιας Ιωάννης

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της αριθμ. εισαγωγής Σ.Δ. 13226/19-9-2019 αίτησης, την οποία άσκησε η «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη & Γιώργου Τριαλώνη αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ 1313/6-4-2012 προσφυγής του Κωνσταντίνου Μπουρντένη κατά του Δήμου Ελευσίνας (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για το χειρισμό μίας αίτησης την οποία άσκησε η εταιρεία «PRIVATSEA Marine Services SA»κατά του Δήμου Ελευσίνας (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Πολυξένης Σκόρδα για το χειρισμό της ΠΡ 5365/26-5-2017 προσφυγής των Άννα Μπαμπίλη, Βαρβάρας Χρονοπούλου και Μεταξίας Μπαμπίληκατά του Δήμου Ελευσίνας (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για το χειρισμό της με ΓΑΚ 4367/2019 και ΕΑΚ 3489/2019 έφεσης, την οποία άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά της ανώνυμης εταιρείας «Ιωνία-Πολυιατρείο–Ιατρική Α.Ε.» (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής της αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό τεσσάρων (4) προσφυγών της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.» για υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών» (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη, ώστε να προβέι στην σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος του Αναστασίου Δόμπρου προς το Δήμο Ελευσίνας (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σπυρίδωνα Γκλιάτη, ώστε να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος του Χρήστου Δεμερτζή προς το Δήμο Ελευσίνας (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Βασιλικής Πανταζή αναφορικά με την εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Ελευσίνας και νυν Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Τσουκαλά μετά το υπ’ αριθμ. 2903/7-11-2019 Κλητήριο Θέσπισμα και ΑΒΜ. ΕΓ56-2019/255 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κων/νου Μαυροειδή αναφορικά με την εκπροσώπηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας κ. Θεοφάνη Δάλμα μετά το υπ’ αριθμ. 2903/7-11-2019 Κλητήριο Θέσπισμα και ΑΒΜ. ΕΓ56-2019/255 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σταύρου Μιχαλίτση αναφορικά με την εκπροσώπηση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας κας Αντιγόνης Μεϊντάνη μετά το υπ’ αριθμ. 2903/7-11-2019 Κλητήριο Θέσπισμα και ΑΒΜ. ΕΓ56-2019/255 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σταύρου Μιχαλίτση αναφορικά με την εκπροσώπηση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας κας Ελεάνας Πανταζή μετά το υπ’ αριθμ. 2903/7-11-2019 Κλητήριο Θέσπισμα και ΑΒΜ. ΕΓ56-2019/255 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για