4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 19.02.20

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 19.02.20

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας με θέμα: «Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, της περιουσίας τους, της μετακίνησής τους και της κυκλοφορίας τους στην πόλη μας».

  1. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

  1. Eγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: « Ασφαλτοστρώσεις οδών Κάτω Ελευσίνας» σύμφωνα με το ά. 147 παρ. 8α του Ν. 4412/16.

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου & 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας στο 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ελευσίνας του Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης την 22η Φεβρουαρίου 2020 και ώρες από 17:00 έως 21:00.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

  1. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας – Μαγούλας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για