4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

             Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

ΘΕΜΑ 1. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
(Εισηγητής κ. Αδάμ)

ΘΕΜΑ 2. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου για το έτος 2024
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 3. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 13 του κανονισμού καθαριότητος
(Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)

ΘΕΜΑ 5. Διόρθωση της αριθμ. 19/2024 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού αιρετών εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης Υμηττού
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 6. Συγκρότηση επιτροπών για άσκηση αρμοδιοτήτων καταργούμενων Νομικών Προσώπων ( Ν.5056/2023)
(Εισηγητής κ. Βογιατζόγλου)

ΘΕΜΑ 7. Ορισμός εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία
Δάφνης Υμηττού
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του Δικτύου και ειδικότερα
α) Ορισμός Προέδρου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών και β) Ορισμός Αντιπροέδρου και γ) Πρόταση για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους κοινής αποδοχής
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού ‘Ιμβρου αρ.18 στην Δ.Κ. Δάφνης κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Μελιτινής αρ.38 στην Δ.Κ. Υμηττού κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αρχιμανδρίτου Παρίση αρ.23 στην Δ.Κ. Υμηττού κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση ανανέωσης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αρτέμωνος αρ.109Α στην Δ.Κ. Δάφνης κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για