4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που άσκησε ο κ. Αρβανίτης Περικλής κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ 1509/13-4-2021).

ΘΕΜΑ 2.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Μαγαλιού για να χειριστεί την προσφυγή του κ. Αντωνίου Μιλόβα ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά δύο πράξεων (302/22 και 303/22) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας (ΠΡ 126546/8-12-2022).

ΘΕΜΑ 3.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για να χειριστεί την αγωγή των Αντωνίου Ρόκα, Μαρίας Ρήγου και Δημητρίου Ρήγου κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ 69384/2022).

ΘΕΜΑ 4.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για να παραστεί στην συζήτηση της Έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 12870/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Τριμελές) επί της προσφυγής που άσκησε ο κ. Παυλόπουλος Παναγιώτης κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΕΦ 634/29-3-2022)

ΘΕΜΑ 5.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και να καταθέσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. Α15550/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της υπ’ αριθμ. ΠΡ8166/2018 προσφυγής της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 6.
Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου αναφορικά με την νομική εκπροσώπηση του κ. Εμμανουήλ Καλογριδάκη, πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ελευσίνας – αιρετού οργάνου κατά τον χρόνο τέλεσης του φερόμενου αδικήματος ενώπιον του ΣΤ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 10ης Οκτωβρίου και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολής αυτής.

ΘΕΜΑ 7.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ζωής Ηλιοπούλου για να ασκήσει έφεση κατά της Α1039/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 8.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση της έφεσης του Δήμου Ελευσίνας κατά της Α15321/7-10-2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) (ΕΦ1145/14-6-2021)

ΘΕΜΑ 9.
Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Τριαλώνη αναφορικά με τo χειρισμό της αγωγής (Τακτικής Ν. 4335/2015) που άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας ο κ. Στυλιανός Στρωματιάς κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΓΑΚ 1491/2022).

ΘΕΜΑ 10.
Λήψη απόφασης για την έγκριση προσλήψεων Ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους.

ΘΕΜΑ 11.
Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή την μίσθωση ή αγορά πραγμάτων κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2023 (αρ. 1 του Π.Δ. 270/81)

ΘΕΜΑ 12.
Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή την μίσθωση ή αγορά πραγμάτων κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2023 (αρ. 7 του Π.Δ. 270/81)

ΘΕΜΑ 13.
Έγκριση καταβολής του υπόλοιπου μέρους χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Δήμο μας για το μήνα Δεκέμβριο 2022 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

ΘΕΜΑ 14.
Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί αδειοδότησης χώρων αρμοδιότητας Δήμου Ελευσίνας για την επίσημη Τελετή Έναρξης στο πλαίσιο δράσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 Ελευσίς.

ΘΕΜΑ 15.
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ελευσίνας κ. Ιωάννη Παναγιωτούλια, να υπογράψει το μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και του Δήμου Ελευσίνας, στο πλαίσιο της αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για