4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 31.03.21

4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού.

1. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2019 – 2023.
2. Λήψη απόφασης:
I. για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού,
II. για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού,
III. για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας,
IV. για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και
V. για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
3. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παραμονής εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για