4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ: 1η ειδική (11-01-23), 2η τακτική (11-01-23).
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Έκτακτα θέματα
Δ. Τακτικά θέματα

ΘΕΜΑ 1.
Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 2.
Έγκριση 9ης παράτασης εργασιών του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – (ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ)» με αναθεώρηση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 3.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα ΤΑΡΤΑΝ του Ζηρίνειου Σταδίου Κηφισιάς»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 4.
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κόκκαλης.

ΘΕΜΑ 5.
Έγκριση ανανέωσης της συναφθείσας από 29.01.2009 σύμβασης της προμήθειας φυσικού αερίου με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.) για κίνηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κόκκαλης.

ΘΕΜΑ 6.
Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων με τα ΕΛΤΑ για «Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού)» και «Ταχυδρομικά τέλη (Υπηρεσίες Eπιστολικού)» με ΑΔΑΜ η 1η 22SYMV011059413 και η 2η 22SYMV011074762.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7.
Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «Τ. Α.Ε. και διακριτικό τίτλο Κ. 1 & 2 C. & Κ. 3 C. ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8.
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών 1995-2014).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9.
Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για