4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 26.02.20

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 26.02.20

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 26-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 18-12-2019, 15-01-2020, 29-01-2020, 05-02-2020
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Δ. Έκτακτα θέματα  
Ε. Τακτικά θέματα

1.  Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.

2.    Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2020.

3.    Έγκριση Δ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οικονομικού έτους 2019 (παρ. 9 άρθρου 266 ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ:2007/ τ.Β/9-9-2011).

4.    Τροποποίηση της με αριθμό 53/2020 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό συντελεστή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 των ακινήτων υπό κατασκευή (εργοταξιακό ρεύμα), κατόπιν της υπ’ αριθ. 124/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 399/2020 απόφασης του Δ.Σ. κατόπιν της υπ΄αριθ. 123/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία αφορά τον προσδιορισμό των ασκεπών χώρων των οικιών, οι οποίοι θα χρεώνονται με το ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και με το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

6.    Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Θεσμών και Διαδικασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

7.    Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Νεολαίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

8.    Λήψη απόφασης για ρητή αποδοχή του όρου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου του έργου: «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης δημοτικής ενότητας Νέας Ερυθραίας» μέσω προγράμματος Φιλόδημος Ι.

9.    Κατανομή Α΄δόσης ΚΑΠ 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Π.Ε. και Δ.Ε. ποσού 76.724,74€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

10.    Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 564/1997 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως επέκτασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο γάλακτος – ειδών ζαχαροπλαστικής και τυποποιημένων προϊόντων παντοπωλείου) επί των οδών Νίκης και Ρέας 4, Ο.Τ. 97, Κηφισιά.

11.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας COSMOTE για τοποθέτηση καμπινών για τις ανάγκες του έργου “Fiber To The Home Α/Κ Εκάλης” .

12.    Παραχώρηση χρήσης γηπέδων αντισφαίρισης της ΧΑΝ από τον Δήμο Κηφισιάς στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».    

13.    Επί της 8/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας που αφορά την παραχώρηση χρήσης της Βίλας Κώστα στο «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας», για δύο έτη.

14.    Επί της 9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας που αφορά την παραχώρηση χρήσης της Βίλας Μπότση προς το «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας», για δύο έτη.

15.    Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με εταιρεία, βεβαιωμένη στο σύστημα  συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης της Ε.Δ.Ο.Ε. για τη συλλογή των  εγκαταλελειμμένων οχημάτων και έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διαδικασία της εκποίησης.

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                               του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ  ΖΑΠΑΝΤΗΣ 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για