4.700 ψηφιακά υδρόμετρα εκσυγχρονίζουν το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας – Προϋπολογισμός έργου 2.968.783.20€

Την σύμβαση αντικατάστασης των συμβατικών με ψηφιακά υδρόμετρα στο δίκτυο ύδρευσης Μάνδρας – Ειδυλλίας ύψους σχεδόν 3εκ. ευρώ,  υπέγραψε την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, με τον εκπρόσωπο της εταιρίας «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» κ. Παπαπολύζο, ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Αρμόδιος Γ. Δρίκος.

Το έργο, ενταγμένο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», του άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» , αφορά 4.700 νέα, σύγχρονα ψηφιακά υδρόμετρα η τοποθέτηση των οποίων, μέσω της ψηφιακής καταμέτρησης, ελαχιστοποιεί τις απώλειες ύδατος, επιτυγχάνει συνεχή έλεγχο και επίβλεψη της ροής και βεβαίως, αποτυπώνει με ακρίβεια, ανά πάσα στιγμή, την επάρκεια στο δίκτυο και τις δεξαμενές.

Ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Αρμόδιος Γ. Δρίκος μετά την υπογραφής της σύμβασης δήλωσε: «Πρόκειται για μια σπουδαία ημέρα για τον Δήμο μας. Μπαίνουμε σε μια νέα σύγχρονη, ψηφιακή εποχή. Με την χρήση της νέας τεχνολογίας και με στοχευμένες ενέργειες της Δημοτικής μας Αρχής προχωράμε  στον πλήρη εκσυγχρονισμό του τρόπου μέτρησης της κατανάλωσης του νερού. Οι Δημότες μας, θα έχουν την δυνατότητα,  να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της σύνδεσής τους και να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους στις πραγματικές τους ανάγκες, βασιζόμενοι σε ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Η σημαντικότητα της αντικατάστασης των υδρομέτρων είναι αυταπόδεικτη σε μια εποχή που το νερό θα αποτελέσει το πολυτιμότερο από κάθε άποψη αγαθό. Η ορθολογική διαχείριση του νερού ύδρευσης θα φέρει μεγάλη εξοικονόμηση.  Η προστασία και η διαφύλαξή του υδάτινου δυναμικού αποτελεί πάντα προτεραιότητα της παρούσας Δημοτικής Αρχής».

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, επισημαίνει ότι, η αντικατάσταση των συμβατικών με ψηφιακά υδρόμετρα, γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών, καθώς η σχετική δαπάνη καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για