40η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.12.2017

40η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.12.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 40η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017και ώρα14:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των ΕΛ.ΠΕ, Ο.Σ.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

  2. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή συμφωνητικού μίσθωσης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ελευσίνας από την ΓΑΙΟΣΕ.

  3. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί των οδών Γοργοποτάμου και Ι.Αγάθου για λόγους ασφαλείας.

  4. Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017.

  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για