41η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 27-9-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1.: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Αθλητισμού κ. Κουρέπης.

ΘΕΜΑ 2.: Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή.

ΘΕΜΑ 3.: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κηφισιάς στα σχολικά συμβούλια των 34 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή.

ΘΕΜΑ 4.: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5.: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6.: Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας, του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου, Α. – Μ. Π. – Α. του Κ. με ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7.: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με την εταιρεία «Π. Ν. Δ. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ¨Δ. Α.Ε.¨», για γραφική ύλη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8.: Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 36804/19-09-2023 εισήγησης του Τμ. Ταμειακής Υπηρεσίας για τη διαγραφή οφειλών, λόγω λανθασμένης είσπραξης από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους (Χ.Κ.) με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9.: Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 36940/20-09-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών & Δημοτικής Περιουσίας, για τη διαγραφή οφειλών, λόγω λανθασμένης χρέωσης από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους (Χ.Κ.) με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10.: Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 37295/22-09-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών & Δημοτικής Περιουσίας για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους (Χ.Κ.) με τις αναλογούσες προσαυξήσεις και επαναβεβαίωση στους ορθούς οφειλέτες.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 11.: Επί της υπ΄αρ. πρωτ.37294/22-09-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών & Δημοτικής Περιουσίας για μειώσεις – διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για