43η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 25-10-23 και ώρα 7:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Επί της υπ΄αρ. 492/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επιβολή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και στον καθορισμό συντελεστών αυτού, ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.) οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για