44η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Ενημέρωση από την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά στην διακίνηση φορτίων LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας.
  2. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλο

3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2023.

4. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως ο.ε. 2019.

5. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη διαχείριση λογαριασμού και πληρωμών του Ε.Π. Αττική 2014-2020 και ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου του λογαριασμού για την πληρωμή του Προγράμματος.

ΝΟΜΙΚΑ

6. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη αναφορικά με το χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε ο κ. Χριστόδουλος Κυρίτσης κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΚ 2052/13-12-2018)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για