44η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Αίτημα εξαίρεσης από την κατάργηση των άρθρων 27 & 29 του N. 5056/2023 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του
Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς, λόγω εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης.

ΘΕΜΑ 2. Αίτημα εξαίρεσης από την κατάργηση των άρθρων 27 & 29 του N. 5056/2023 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς», λόγω
εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης.

ΘΕΜΑ 3. Αίτημα εξαίρεσης από την κατάργηση των άρθρων 27 & 29 του N. 5056/2023 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» Δήμου Κηφισιάς, λόγω
εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης.

ΘΕΜΑ 4. Επί της υπ΄αρ. 493/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και στον καθορισμό συντελεστών
αυτού οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5. Επί της υπ΄αρ. 494/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), οικ. έτους 2024,
στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6. Επί της υπ΄αρ. 495/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τιμής ζώνης για τις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού, οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7. Επί της υπ΄αρ. 496/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό συντελεστών Τελών και Δικαιωμάτων Ύδρευσης, οικ. έτους 2024,
στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8. Επί της υπ΄αρ. 505/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό συντελεστών Τελών – Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων, οικ. έτους 2024,
στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9. Επί της υπ΄αρ. 506/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό Τελών Διαφήμισης, οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για ενίσχυση πολιτικής προστασίας
(αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023-2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης.

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 12. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος <εστιατόριο> εντός ακίνητου (χώρος καταστήματος Νο1 του κτηρίου)
επί της οδού Κασσαβέτη 13, Ο.Τ. 81, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 13. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος> παροχής προσωπικών υπηρεσιών – υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης,
θεραπείας, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών), εντός ακινήτου επί της οδού Αργυροπούλου 2, Ο.Τ. 73, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης
του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 14. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος> παροχής προσωπικών υπηρεσιών – κομμωτήριο, εντός ακίνητου επί των οδών Γ. Λύρα 125
και Αδαμών 38, Ο.Τ. 406 στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 15. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος> λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο, οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου,
κάβα ποτών, ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων), εντός ακίνητου επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 4, Ο.Τ. 92 στην Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης
του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 16. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος> λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο, πρατήριο άρτου με είδη
ζαχαροπλαστικής και καφέ σε όρθιους και διερχόμενους), εντός ακίνητου επί της οδού Κασσαβέτη 4, Ο.Τ. 40 στην Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος
Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 17. Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη για πεζούς σε υφιστάμενη διάβαση επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 16.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό
κοινόχρηστων χώρων Δήμου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022-23».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. Γ969Δ της Πολεοδομικής Ενότητας Βαρειές –
Υπόλοιπο Ούλεν».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 21. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 107/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Συμβάσεων
Προμηθειών – καυσίμων κίνησης Δ/νσης Καθαριότητας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για