46η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 15-11-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ:
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κουρμαδιάς.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για