5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 26.02.20

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 26.02.20

«Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020και ώρα20:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Συζήτηση – Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021, σχετικά με την πορεία του εγχειρήματος.

ΝΟΜΙΚΑ

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Σαμπάνης & Συνεργάτες» για το χειρισμό της ΠΡ 1173/7-11-2019 προσφυγής της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Σαμπάνης & Συνεργάτες» για το χειρισμό της ΠΡ 1132/25-10-2019 προσφυγής της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη για την άσκηση έφεσης του Δήμου Ελευσίνας κατά της 18321/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με το χειρισμό της ΑΓ6746/27-6-2017 αγωγής την οποία άσκησαν ο Ευθύμιος και η Ακριβή Καπλάνη κατά του Δήμου Ελευσίνας.

  1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ2168/10-6-206 προσφυγής του Μάρκου Φισφή κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΤΕΧΝΙΚΑ –Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

  1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 324/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάγκη εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386, περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας» καθώς και την χρηματοδότηση αυτής από την Περιφέρεια Αττικής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για