5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.02.2018

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.02.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης μεταβίβασης και παράδοσης στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. του Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

 2. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 24/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 3. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνης διάρκειας) με κάλυψη από τους ΚΑΠ για το έτος 2018.

 4. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.

 5. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: « Aνάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου» , προϋπολογισμού δαπάνης 58.319,00 €.

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας Γραφικής Ύλης & Μικροαντικειμένων Γραφείου 2018-2019.

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συνδρομών σε εφημερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα.

 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017»

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 10. Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης της προμήθειας ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) και συγκεκριμένα της ομάδας 2.1 «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ)».

 11. Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας και συγκεκριμένα για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ).

 1. Λήψη απόφασης για την κατανομή Α’ Δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας.

 2. Ανατροπή δεσμευμένης και ψηφισμένης με την υπ.αριθμ. 75/18 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πίστωσης για την επιχορήγηση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας για την εκτέλεση έργων ποσού 22.108,20 € λόγω αλλαγής ποσού.

 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης επιχορήγησης στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τις υπ.αριθμ. 39,40,41,43/18 ορθή αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης επιχορήγησης στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τις υπ.αριθμ. 44,46,49,50,51,52/18 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 5. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή πέντε (5) εκπροσώπων του Δήμου μας στο 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του οποίου είναι ενεργό μέλος, στο Διδυμότειχο με θέμα: «Αλλάζοντας τις πόλεις, αλλάζουμε τον κόσμο».

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας μονοήμερης εκπαίδευσης μίας (1) υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στο εκπαιδευτικό σεμινάριο (ημερίδα) με θέμα: « Περιγράμματα Γενικών και Ειδικών Θέσεων Εργασίας σύμφωνα με το Νέο Κανονιστικό – Θεσμικό Πλαίσιο με πρακτικά παραδείγματα» που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 27η /2/2018.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για