5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς 16.2.22

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς 16.2.22

1. Έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2022.

2. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Κηφισιάς στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – κατοικιών έτους 2021.

3. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 279/2008 απόφασης σχετικά με τη δωρεά προς τον Δήμο διπλασίου αριθμού δένδρων σε σχέση με τα εγκριθέντα προς κοπή εντός ιδιοκτησιών.

4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

5. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

6. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος των οικονομικά ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς, περιόδου του Πάσχα, έτους 2022.

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Πολιτικού Εκπροσώπου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στις ενέργειες του «Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων» (ΕΔΔΥΠΠΥ).

8. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής της παρ.5 του     άρθ. 186 του ν.3463/2006.

9. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της υποχρεωτικής Επιτροπής Ενστάσεων Ύδρευσης του Δημοτικού συμβουλίου.

10. Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Α. Β. του Ιωάννη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου).

11. Έγκριση εκκαθάρισης οστεοφυλακίου Κηφισιάς έτους 2021.
   

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για