5η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ 1.
Έγκριση υποβολής της Δ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οικ. έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.


ΘΕΜΑ 2.
Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος των οικονομικά ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς, περιόδου του Πάσχα, έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ 3.
Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων με τα ΕΛΤΑ για «Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού)» και «Ταχυδρομικά τέλη (Υπηρεσίες Eπιστολικού)» με ΑΔΑΜ η 1η 22SYMV011059413 και η 2η 22SYMV011074762.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4.
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με την εταιρεία “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5.
Έγκριση τροποποίησης της από 21-12-2022 σύμβασης του Δήμου με την “Θεοδοσία Κόψη του Γεωργίου (MELLONART)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6.
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με την εταιρεία “ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ” για προμήθεια υλικών ύδρευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2021».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 8.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 9.
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021-2022».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 10.
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 2022».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 11.
Επί του εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτηση καμπινών, για τις ανάγκες του έργου Fiber to The Home – FTTH, κατόπιν του υπ΄αρ.πρωτ.: 4211/27-01-23 αιτήματος της εταιρείας «COSMOTE».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 12.
Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, “εμπορικό κατάστημα” (κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, πρατήριο άρτου), στο ακίνητο επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 232, Ο.Τ. 41, στην ΖΩΝΗ ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 13.
Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, “εμπορικό κατάστημα” (κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών), στο ακίνητο επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 4, Ο.Τ. 92, στην ΖΩΝΗ ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 14.
Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, “εμπορικό κατάστημα”(εμπορικό κατάστημα με αθλητική χρήση, γυμναστήριο ή αθλητική σχολή/σύλλογος), στο ακίνητο επί της οδού Τροιζηνίας 6, Ο.Τ. 542, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 15.
Διαγραφή οφειλής από τον υπ’αρ. 1096/09-01-2023 χρηματικό κατάλογο που αφορά τέλη οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 16.
Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου, Π. Τζ. του Λιγκόρ, με ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για