6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 04.03.20

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 04.03.20

«Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Συζήτηση – Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021, σχετικά με την πορεία του εγχειρήματος.

  1. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021.

  1. Επί αιτήματος«Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021, για παραχώρηση χρήσης και άδεια τοποθέτησης συμμετοχικής φωτιστικής εγκατάστασης από την ομάδα εικαστικού φωτιστικού Beforelight σε πλατεία της Ελευσίνας.

  1. Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας για την παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων της Ελαιουργικής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Γεώργιος Κουρούνης – Μενέλαος Μίχας

  1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάνης που αφορά στον καθαρισμό των υαλοπινάκων του κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος Ελευσίνας (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ), λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, από τις υπηρεσίες του Δήμου μας.

  1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάνης που αφορά στον καθαρισμό των υαλοπινάκων του κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος Μαγούλας, λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, από τις υπηρεσίες του Δήμου μας

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρο Ξένων Γλωσσών για την διεξαγωγή Εξετάσεων Γλωσσομάθειας: ESB EUROPALSO.

  1. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας.

  1. Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α’ δόση 2020) στις Σχολικές Επιτροπές των Σχολείων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

ΝΟΜΙΚΑ

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ειρήνης Σκαρμούτσου για το χειρισμό της με ΓΑΚ 8951/2020 και ΕΑΚ 238/2020 αγωγής του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για