6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.02.2018

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.02.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2018.

  2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

  3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας οστεοθυρίδων για το Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

  4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας συντήρησης και επισκευής υποσταθμών των δημοτικών κτιρίων.

  5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών του Δήμου Ελευσίνας.

  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών και παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

  7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διοργάνωσης εκδηλώσεων του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2018 στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας και Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

  8. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ για τον χειρισμό των δύο (2) υποθέσεων ανακοπών της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας για την επιβολή δύο προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

  9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας για τις εξετάσεις Γλωσσομάθειας EUROPALSO, ESB.

  10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 69/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για