6η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 15 02 23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1.
Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 2.
Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3.
Έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4.
Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027 για τον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5.
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/7/2023 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6.
Επί της 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» που αφορά στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαχανάς.

ΘΕΜΑ 7.
Διαγραφή τελών ύδρευσης από Χ.Κ. 1121/1089 λόγω λανθασμένης χρέωσης από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8.
Επί της εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9.
Διαβίβαση αιτημάτων δημοτών, περί διαγραφής προσαυξήσεων (εδ. Α’ παρ. 3 αρ. 174 ν. 3463/06), λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης -1-23.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για