6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 10.05.2018

6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 10.05.2018

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10.05.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ‘ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ’) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
2. Ψήφισμα της Ένωσης Γονέων Παπάγου – Χολαργού, για «δωρεάν» παιδεία στα σχολεία του Δήμου μας.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
3. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας».
4. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του επικεφαλής εταίρου Δήμου Αμαρουσίου, της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προκειμένου να συμμετάσχει στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μόνιμου προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.
6. Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
7. Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
8. Ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και
ακινήτων “πραγμάτων” του Δήμου, για το έτος 2018.
10. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας
πλαισίου διετούς διάρκειας για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου
Παπάγου – Χολαργού 2018-2020».
11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ. .
12. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2018.
13. Διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου (ποσών τιμολογίων) λόγω πενταετούς παραγραφής.
14. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση «Ημέρα των Συλλόγων».
16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της
«Δημιουργικής Απασχόλησης».
17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18. Έγκριση του από 23.04.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
20. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης της Δημοτικής Κοινότητας
Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο» (Φ.Ε.Κ. 132/ΑΑΠ/13.07.2016).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Σημειακές παρεμβάσεις
πλακοστρώσεων, έτους 2015».
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
22. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Π. Τσαλδάρη 3
o Αρκαδίου 30
o Υμηττού 110
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Παπακωνσταντίνου 2, 4 & 6

 

Χολαργός, 04.05.2018

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για