6η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.03.2019

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.03.2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 06-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β.  Έκτακτα θέματα  
Γ.  Τακτικά θέματα

1.    Συζήτηση επί της πρότασης του Συνοικιακού Συμβουλίου Ν. Κηφισιάς – Ούλεν.

2.    Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2019 για την διεξαγωγή εκδήλωσης για τους πολίτες, με θέμα «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019», που θα πραγματοποιηθεί την 11.03.2019 (Καθαρά Δευτέρα) στο πάρκο «Ανδρέα Παπανδρέου» στην Ν. Ερυθραία και σε περίπτωση κακοκαιρίας στο κλειστό του προπονητηρίου «Φ. Βαρδαξής» στην Ν. Ερυθραία.

3.    Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2019 για την διοργάνωση μίας σειράς από εκδηλώσεις από τους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου ενόψει της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου με καλεσμένους τους γονείς – κηδεμόνες των παιδιών.

4.    Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενοικίαση ηχητικού συστήματος για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου 2019.

5.    Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018), σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.07 προϋπολογισμού έτους 2019, για την επανεκτύπωση του τουριστικού οδηγού του Δήμου Κηφισιάς.

6.    Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 695/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου και  λήψη νέας απόφασης για την μίσθωση κάδων για αποκομιδή οικοδομικών υλικών, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (αρ. 61 Ν. 3979/2011) .

7.    Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2019.

8.    Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δήμου Κηφισιάς.

9.    Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους στη «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/θμιας Εκπ/σης».

10.    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

11.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «κομμωτήριο», σε ακίνητο, επί της οδού Δροσίνη 5, Ο.Τ. 41 στην Κηφισιά.

12.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και επιστροφή εγγυητικής του έργου «Κατασκευή Εσωτερικών Κουφωμάτων Χρωματισμοί και Εγκαταστάσεις Προκατασκευασμένου Βοηθητικού Κτηρίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς».

13.     Λήψη απόφασης για την συνομολόγηση επενδυτικού δανείου με σκοπό την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού του Δήμου Κηφισιάς. Ενδεικτικό ύψος προϋπολογιστικής δαπάνης 5.039.449,28 (με ΦΠΑ 24%) .

14.     Εξουσιοδότηση Δημάρχου Κηφισιάς, για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δήλωσης των χώρων στάθμευσης, στη νέα πτέρυγα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς, σύμφωνα με το έργο: «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (Ανάπλαση – αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας)».

15.     Διάλυση εργολαβικής σύμβασης και επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη και διαμόρφωση πεζοδρόμου Μελά στο Μορτερό» του πρώην Δήμου Νέας Ερυθραίας.

16.     Επί αιτήματος για πρακτική άσκηση του σπουδαστή Λαμπριανίδη Θεόδωρου του Αλεξάνδρου με την ειδικότητα του Τεχνικού Η/Υ του Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.

17.    Επί της 633/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας (Γεν. Αριθμός Κατάθεσης 5024/2018 αγωγής).

18.    Επί της 634/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου, για κατάθεση κλήσης και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

19.    Επί της 635/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου, για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας (Γεν. Αριθμός Κατάθεσης 5020/2018 αγωγής).

20.     Επί της 38/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό της αμοιβής των Δικηγόρων κ.κ. Κωνσταντίνου Δεμερτζή, Άννας – Σοφίας Σοφού και Ιωάννη – Δωρόθεου Παπαρρηγόπουλου, για τη σύνταξη έφεσης και τυχόν προσθέτων λόγων, τον προσδιορισμό και τη συζήτηση της εφέσεως κατά της με αριθμό 1200/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

21.     Επί της 39/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου Εμμ. Φραντζεσκάκη να παρασταθεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 06.03.2019 προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Κηφισιάς.

22.     Επί της 45/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Πηνιαλίδη Αλέξανδρου να παρασταθεί ενώπιον του      Β΄ Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 27ης Μαρτίου 2019.

23.     Επί της 46/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Πηνιαλίδη Αλέξανδρου να παραστεί την 12η Μαρτίου 2019 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

24.     Επί της 47/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Φωτοπούλου Γεωργίας να παραστεί την 28η Μαρτίου 2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Διαδικασία Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών).

25.     Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 27/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Αγγελικής Χαροκόπου.

26.     Λήψη απόφασης για τον Απολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» Δήμου Κηφισιάς.

27.     Μετατροπή χώρου διαδοχικής ταφής Γουλανδρή Ευάγγελου (οικογενειακού τάφου) σε τάφο «τιμής ένεκεν».

28.     Μετατροπή του τάφου τριετούς χρήσης του Μουρσελά Κωνσταντίνου, σε τάφο «τιμής ένεκεν».

29.     Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστου υλικού.

30.     Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 80,00€ από παράβαση Κ.Ο.Κ. .  

31.     Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 160,00€ από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. .  

32.     Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 80,00€ από παράβαση Κ.Ο.Κ. .  

                                                                                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                    του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΓΑΠΑΚΗ    

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για