6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 26.04.2017

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 26.04.2017

Συνεδρίαση: 6η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 26.04.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επιστροφή οικογενειακών τάφων στον Δήμο.
2. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών της διαθέτιδος Ειρήνης Κακογιάννη προς τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ποσού 34.000,00€ σε δώδεκα (12) δόσεις και καταβολή αυτών.
3. Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020”.
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
6. Καθορισμός ορίων Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού και έγκρισή τους σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 5/2017 απόφαση της ΔΕΠ.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
8. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π., για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
9. Οικονομική επιχορήγηση στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
10. Φιλοξενία παιδιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2017 και έγκριση σχετικής δαπάνης.
11. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.
12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/07.04.2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (Μ. Μπότσαρη αριθ. 4 Χολαργός).
13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/07.04.2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (Κουντουριώτου αριθ. 42 Χολαργός).
14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/07.04.2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/07.04.2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις των οδών για τη διευκόλυνση της διέλευσης των απορριμματοφόρων.
16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/07.04.2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις των οδών για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
17. Έγκριση του από 07.04.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
18. Έγκριση του από 18.04.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
19. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Κύπρου και την ευρύτερη περιοχή στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και έγκριση προτεραιότητας οδού Ψαρών στη συμβολή της με τις οδούς Πυθαγόρα και Δωρίδος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.
20. Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 117Β΄ Λόφου Τσακού για χώρο εκπαίδευσης.
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016».
22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση πλατειών 2015».
23. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».
24. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016».
25. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».
26. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.
Κλειούς 5
Πάφου 9
Σχοινά 5
Ευριπίδου & Φανερωμένης
Αγ. Τριάδος 5
Κωνσταντινουπόλεως 6-8

 

Χολαργός, 21/04/2017

ΟΠρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για