7η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπυργου

Θέμα 1ο :         1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού                           ‘Ετους 2023

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κος Παντελής Σαββίδης

  

Θέμα 2ο :         1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου                                           Ασπροπύργου.

                        Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Γ. Πάνου.

  

Θέμα 3ο:          Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής                  – Σχέδιο – για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του                            Δήμου Ασπροπύργου, ως προς τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος                              Εσωτερικού Ελέγχου (ή Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου) “

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος & Δήμαρχος της Εκτελεστικής Επιτροπής , κος Νικόλαος Ι.                                 Μελετίου.

  

Θέμα 4ο :           Λήψη απόφασης επί της 48/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με                               θέμα:  «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους                            2023 της ΚΕΔΑ».

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ ,Αναστάσιος Παπαδόπουλος

  

Θέμα 5ο :        Λήψη απόφασης επί της 53/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με                               θέμα: Έγκριση τροποποίησης του “Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης” (OΠΔ)                         “Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους          2023» του                    νομικού προσώπου του Δήμου μας, με την επωνυμία «Κ.Ε.Δ.Α» , σύμφωνα με την                  υπ’ αριθ. 11 απόφαση του Διοικητικού του συμβουλίου.

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ ,Αναστάσιος Παπαδόπουλος

  
Θέμα 6ο :Λήψη απόφασης επί της 52/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:  Έγκριση της 1ης τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. Έτους  2023 του νομικού προσώπου του Δήμου μας, με την επωνυμία «Κ.Ε.Δ.Α», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9 απόφαση του Διοικητικού του συμβουλίου.                         Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ ,Αναστάσιος Παπαδοπουλος
  
Θέμα 7ο :    Λήψη απόφασης επί της  6/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ATTICA TV με θέμα:  «Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Χρήσεως 2023  της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου-ATTICA TV».   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου-ATTICA                               TV».
  
Θέμα 8ο :Πρωτοκολλο οριστικης παραλαβης παραδοτεων της επιτροπης παρακολουθησης και παραλαβης (εππε) της υπηρεσιας«παροχη υπηρεσιων ανεξαρτητου συμβουλου υποστηριξης του δημου στο εργο: ενεργειακη αναβαθμιση – αυτοματοποιηση του συστηματος  ηλεκτροφωτισμου κοινοχρηστων χωρων (οδοφωτισμος),  με εξοικονομηση ενεργειας στον Δημο Ασπροπυργου»   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου κος Θεμιστοκλής Γ.Τσόκας
  
Θέμα 9ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την «Τροποποίηση της ΑΕΠΟ των ΒΕΑ, λόγω κατασκευής και λειτουργίας των Νέων Αγωγών Λευκών Προϊόντων Διασύνδεσης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας & Ασπροπύργου».   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κος Μελέτιος Μπουραντάς.
  
Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα αποθήκευσης και διακίνηση εύφλεκτων, διαβρωτικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών», της εταιρεία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε», στη θέση Σιντριβάνι – Μαύρη Ώρα, Χίου 1, στο Δήμο Ασπροπύργου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ. 3255/24-01-2023 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κος Μελέτιος Μπουραντάς.
  
Θέμα 11ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή Χονδρεμπορίου Ασπροπύργου».   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κος Μελέτιος Μπουραντάς.
  
Θέμα 12ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της 423/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου».   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κος Μελέτιος Μπουραντάς.
  
Θέμα 13ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων.   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωση Πρασίνου, κος Μιχαήλ Ψωμιάδης.
  
Θέμα 14ο :Λήψη απόφασης προσωρινής και οριστικής παραλαβής πρωτοκόλλου του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κος Παντελής Σαββίδης
  
Θέμα 15ο :  Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 163/2020 απόφασης περί ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ (ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ).   Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Γ. Πάνου.
  

Θέμα 16ο :        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (1ου ΑΠΕ) για το έργο:

                           «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ»

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου κος Θεμιστοκλής Γ.Τσόκας

    

Θέμα 17ο :           Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (1ου ΑΠΕ) για το έργο: 

                          «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου κος Θεμιστοκλής Γ.Τσόκας

    

Θέμα 18ο :      Λήψη απόφασης επί της έγκρισης πρακτικών επιτροπής                                                            παρακολούθησης δωρεάς.

                        Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Γ. Πάνου.

     
Θέμα 19ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων- πετρελαιοειδών προϊόντων της REVOIL Α.Ε.Ε.Π.- πρώην DRACOIL A.E.», που βρίσκεται στη θέση Μπατάλα, στη Βιομηχανική Περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου».  
 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας  & Τ.Υ., κος Μελέτιος Μπουραντάς. 
   
Θέμα 20ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα Κατάψυξης και Συντήρησης, σε Ψυκτικούς Θαλάμους, Ευπαθών Προϊόντων και Αποθήκευση Ξηρού Φορτίου (ΚΑΔ)», της εταιρείας «SARMED LOGISTICS ΜΟΝ Α.Ε», που λειτουργεί στη θέση «Μαγούλα», του Δήμου Ασπροπύργου».  
 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας  & Τ.Υ., κος Μελέτιος Μπουραντάς.
  
Θέμα 21ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 7/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής διαφόρων ειδών (επίπλων, είδη δώρων, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών κλπ- δεν περιλαμβάνονται εύφλεκτα, εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά ή τοξικές ουσίες), με δευτερεύουσα-συμπληρωματική δραστηριότητα τη συσκευασία και την ανα συσκευασία προϊόντων», της εταιρείας «INFO QUEST TECHNOLOGIES MAEBE», που λειτουργεί στη θέση ‘’ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ’’ ή ‘’ΠΑΤΗΜΑ’’ ή ‘’ΓΚΡΟΠΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ’’, του Δήμου Ασπροπύργου».
 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας  & Τ.Υ., κος Μελέτιος Μπουραντάς.
  
Θέμα 22ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 9/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την: «Εγκριση της υπ’ αριθ. 40/2022 μελέτης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» και της υπ’ αριθ. 55/2022 μελέτης του έργου: «ΛΎΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΊΩΣ ΑΣΤΙΚΟΎ ΚΟΡΜΟΎ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΎΡΓΟΥ».
 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας  & Τ.Υ., κος Μελέτιος Μπουραντάς.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για