7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 11.03.20

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 11.03.20

«Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής

 1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2020. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για τη: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386 Περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας» (εισηγήτρια κα Μυτιληναίου)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μιας επιπλέον παράτασης της σύμβασης ανάθεσης – ανάληψης εκπόνησης του έργου: «Προστασία επικινδύνως ετοιμόρροπου πρανούς σε όχθη Σαρανταποτάμου»(εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση παλαιού ακατοίκητου και εγκαταλειμμένου ετοιμόρροπου κτίσματος των φερόμενων ιδιοκτητών κ.κ. Ειρήνης Παπανικολάου, Χρήστου Μαρούγκα & Αλκιβιάδη Μαρούγκα καθώς και για την κατεδάφιση παλαιού και ακατοίκητου και εγκαταλειμμένου ετοιμόρροπου κτίσματος και επιχωμάτωση παλαιού πηγαδιού των φερόμενων ιδιοκτητών κ.κ. Ιωάννη Ζαφειρόπουλου & Ελένης Μπεναρδή Ζαφειρόπουλου. (εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Έγκριση Κυκλοφορικής ρύθμισης τμήματος της οδού Κυμοθόης στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΥΝ ΠΕ» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας μαγούλας, στην θέση ΠΛΑΚΩΤΟ επί ανώνυμης δημοτικής οδού (συμβάλλουσας στην επαρχιακή οδό Μαγούλας – Στεφάνης) (εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για το εργαστήριο (ξυλουργείο) «ΛΙΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας επί της οδού Αρη Βελουχιώτη. (εισηγητής κ. Βραχάλης)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος

 1. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των κ.κ. Δημητρίου Λιάσκου, Δήμου Κονδύλη.

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για το χειρισμό των με ι) ΓΑΚ 56422/2018 και ιι) ΓΑΚ 59368/2018 αγωγών, τις οποίες άσκησαν εργαζόμενοι στον τομέα Καθαριότητας – Τεχνικών Υπηρεσιών κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Επί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας περί παραχώρησης πλατείας Ηρώων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για