7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πα. 12-04-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου ενόψει της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για