7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.03.2018

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.03.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την αναδιάταξη των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και ζωνών προστασίας, τμήματος του χειμάρου Σαρανταπόταμου Θριασίου Πεδίου στην θέση «Καλυμπάκι» (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) δήμου Ελευσίνας στην ευρύτερη περιοχή ιδιοκτησιών της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

  2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

  3. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σταμπωτών δαπέδων τεσσάρων οδών στην Άνω Ελευσίνα» (Αθ. Διάκου, Ραιδεστού, Σινασσού, Α.Παναγούλη).

  4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση εν μέρει της υπ’ αριθ. 157/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

  5. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας & Μαγούλας (κατόπιν αιτημάτων δημοτών).

  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

  7. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα τελών καθαριότητας και Φωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, βάσει εκδιδόμενων δικαστικών αποφάσεων για την εταιρεία «Κατασκευαστική ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.».

  8. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δ.Ε. Μαγούλας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για