7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 20.04.21

θέματα της ΗμερήσιαςΔιάταξης:1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 3/2021 και 4/2021. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ3. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ4. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Λάσκου 53 και Βερσή,
β. Λάσκου 18,
γ. Κορυτσάς 63 και Μελπομένης,
δ. Λάρνακος 23,
ε. Καραλή 43,
στ. Φραγκογιάννη και Βλαχάβα.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Ερατούς 9,
β. Ερατούς 11,
γ. Σερίφου 13-15,
δ. Ξανθίππου 81 και Ερατούς. ΓΕΝΙΚΑ
 
5. Έγκριση του Σχεδίου Απολογισμού Δράσης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2020.
6. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 23/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
πρόσβασης οχημάτων, στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου.
7. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 24/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ικαρίας & Πυθαγόρα 20).
8. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 25/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστοφάνους 4α).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για