7η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.21.07.22

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν
εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 2 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 3 ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας
έκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του
Δήμου έτους 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για