7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 05.06.2018

7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 05.06.2018

Συνεδρίαση: 7η, Χολαργός, 01.06.2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05.06.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:
• πρακτικό υπ’ αριθ. 05/2018
• πρακτικό υπ’ αριθ. 06/2018
2. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη.
3. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 9973/08.05.2018 αιτήματος της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού”, για την υποχρεωτική εφαρμογή τής δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Νομική Υπηρεσία)
4. Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί των: α) από 30.09.2014, β) από 10.09.2014 και γ) από 20.09.2014 αγωγών τού κ. Σωτηρίου Μπλέτσα κατά του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
9. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) Τράπεζας και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωσή τους.
10. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο κοιμητήριο Παπάγου κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας.
11. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
12. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
13. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
15. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
16. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου, στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Κατασκευή – Ενίσχυση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017».
18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή – Ενίσχυση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017».
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
19. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Ελ. Βενιζέλου 86
o Λοχ. Δεδούση 25
o Μέτωνος 44
o Πολυμνίας 27
o Κω 12
o Ασπασίας 63
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Κοιμητήριο (Αρ. Τάφου: 571)
o Αν. Ρωμυλίας 10.
v. ΓΕΝΙΚΑ
20. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 73/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
21. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 41/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
22. Έγκριση διοργάνωσης αγοράς καταναλωτών – έγκριση κανονισμού λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς.
23. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Καταστροφής Υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
24. Έγκριση απολογισμών πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
• έτους 2016
• έτους 2017
25. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

 

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για