7η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.03.2019

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.03.2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 20-03-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 7η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

   Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 09-01-2019 και 23-01-2019.

   Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

   Δ. Έκτακτα θέματα

   Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

 1. Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «Κατάστημα παντοπωλείο – καφεκοπτείο – πρατήριο άρτου και γλυκισμάτων», σε ακίνητο, επί της οδού Κολοκοτρώνη 12, στην Κηφισιά.

 1. Έγκριση μετακίνησης έξι (6) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού για συμμετοχή στο «15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης», που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα στις 29, 30 και 31 Μαρτίου του 2019 και οργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.), στο Ξενοδοχείο Divani Meteora.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018), σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.07 με τίτλο: «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό» προϋπολογισμού έτους 2019, για τη διοργάνωση της 4ης εκδήλωσης για την αναβίωση του ρομαντισμού και της ιδιαίτερης αισθητικής της Κηφισιάς της δεκαετίας του μεσοπολέμου, με περίπατο σε τέσσερα εμβληματικά αρχοντικά.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018), σε βάρος του Κ.Α. 00.6615.03 για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» προϋπολογισμού έτους 2019, για την εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου 2019.

 1. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία «THIS WAY OUT PRODUCTIONS EE» ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 20/6/2019.

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας COSMOTE για τοποθέτηση καμπινών για τις ανάγκες του έργου “Fiber To The Home Α/Κ Ν. Κηφισιάς” .

 1. Επί αιτήματος της εταιρείας «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» για επαναπροσδιορισμό του ποσού των οφειλών Τ.Α.Π., Δημοτικών Τελών και Φόρων καθώς και του χρονικού διαστήματος υπολογισμού τους.

 1. Κατανομή επιχορήγησης Α΄ δόσης ΚΑΠ 2019, ποσού 76.884,50 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

 1. Έγκριση αναγκαιότητας διεξαγωγής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, στέγασης του διθέσιου 3ου Νηπ/γείου Ν. Ερυθραίας, στα όρια της σχολικής περιφέρειάς του, καθώς και ορισμός μελών που θα συμμετέχουν στην πενταμελή επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων.

 1. Έγκριση: α) του υπ’ αρ. 2/2019 Πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας ακινήτων εντός του Ο.Τ 5 και β) του υπ’ αρ. 1/2019 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ 16, της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και της 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με αναθεώρηση.

 1. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφή οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο 991/2018 από μισθώματα κενωθέντος περιπτέρου.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΑΠΑΚΗ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για