7η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς. 31.03.21

7η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς.

1.    Ψήφισμα υπέρ της αναγκαιότητας επέκτασης της γραμμής του μετρό/τραίνου στην  Ν. Ερυθραία.
2.    Επί της υπ΄αρ. 8/2021 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αδειοδότηση και την κυκλοφορία των ζωήλατων οχημάτων στον Δήμο Κηφισιάς.

3.    Επί της υπ΄αρ. 9/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση των οδών Πατρών και Κορίνθου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελαιών και Πάρνηθος, πέριξ του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.

4.    Επί της υπ’ αρ. 43/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση της οδού Αιγίνης στην Κηφισιά.

5.    Επί της υπ’ αρ. 44/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των κάθετων οδών της οδού Τριπολιτσάς στην Κηφισιά.

6.    Επί της υπ’αρ. 45/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Πατρών, στη συμβολή της με τις οδούς Φοίνικος και Δειράδων, Κηφισιά.

7.    Επί της υπ’αρ. 47/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Φαιστού, στη συμβολή της με τις οδούς Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης, στην Κηφισιά.

8.    Επί της 61/2020 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 59 Πλατείας 28ης Οκτωβρίου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, σε νέο σημείο επί της οδού Ελαιών και Ρέμβης στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

9.    Επί της υπ’αρ. 94/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κατάργησης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έναντι αρ. 24 στην Νέα Ερυθραία.

10.     Επί της υπ’αρ. 95/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση της οδού Ευρώτα, στο τμήμα μεταξύ του παραδρόμου της Α/Α ΠΑΘΕ και της οδού Κηφισού, στην Κηφισιά.

11.    Επί της υπ’αρ. 96/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση της οδού Θήρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Καρπάθου, στην Κηφισιά.

12.    Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

13.    Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινόμενων του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

14.    Γνωμοδότηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου».

15.    Σύναψη Σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία ECOELASTIKA για την εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών που προκύπτουν από τον στόλο των οχημάτων του Δήμου Κηφισιάς και από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στο ρεύμα των αστικών αποβλήτων.

16.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του Δημοτικού περιπτέρου -αναψυκτηρίου επί της πλατείας Αγ. Νεκταρίου στην Άνω Κηφισιά, για την πρόσληψη συνεταίρων στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «MINI KIOSK KIFISIA ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

17.    Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος «επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, παντοπωλείο – πρατήριο άρτου» επί της οδού Πελοποννήσου 14, Ο.Τ. 582, Κηφισιά.

18.    Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών υπηρεσιών «κατάστημα παροχής υπηρεσιών – καλλωπισμός και περιποίηση ζώων» επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 14, Ο.Τ. 168, Κηφισιά.

19.    Επί των εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, που αφορούν την ανάθεση και τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.

20.     Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για